Visie en werkwijze

Bij Kuijpers & Van Gennip Consultancy gaat het om de kern van mensen en organisaties.

"Wij zien een organisatie als een levend organisme, met een taak naar binnen en naar buiten. Om deze taken goed te vervullen moeten de organisatie en haar medewerkers gezond en vitaal zijn. Dus stellen we ook zingevingvragen. We ontwikkelen en gaan naar de essentie van wat er speelt. Dan halen mensen het beste uit zichzelf en elkaar en kan een organisatie haar doelstellingen bereiken.
Deze werkwijze is verankerd in onze ervaring met mensen en organisaties, maar ook in onszelf. Het is onze 'genetische code', de essentie van onze identiteit (wie wij zijn) en de toetssteen voor ons werk."

Kuijpers en Van Gennip verbinden zakelijkheid en ziel. Zij hebben hart voor uw mensen en streven naar harde resultaten voor uw organisatie.