Wil Kuijpers

Wil Kuijpers is specialist in de mix van organisatieadvies en trainingsimpulsen op management- en bestuursniveau. Hij adviseert colleges van bestuur, (bovenschools) basisschoolmanagement, management in het voortgezet onderwijs en management van hbo-instellingen op het gebied van teambuilding, personeelsbeleid, management en leiderschap en coaching en supervisie. Wil heeft bijzondere aandacht voor de ontwikkelingskansen van mensen en organisaties.

Tot zijn trainingsrepertoire behoren: effectief communiceren, zorgvuldig management, zelfmanagement, NLP (Master Practitioner) en Transactionele Analyse (persoonlijkheidsleer met brede toepassingsmogelijkheden in o.a. communicatie en management).
Wil is licentiehouder van Life Orientations (LIFO) (kennis over voorkeurgedragsstijlen), gecertificeerd voor het afnemen van de BarOn Emotional Quotient Inventory (de zogenaamde EQ-test) en consultant voor System Dynamics (het begeleiden van organisatieopstellingen).

Wil is afgestudeerd onderwijskundige (specialisatie onderwijsinnovatie) en heeft tien jaar managementervaring als directeur van een basisschool. Van 1992 tot 2000 was hij kerndocent en projectleider bij Magistrum, de tweejarige opleiding voor directeuren in het primair onderwijs. Daarnaast werkte hij als senior adviseur voor KPC Groep, waarbij hij zich vooral richtte op het opleiden van schoolleiders. Wil stond aan de basis van de Carmel Management Academie en de OMO School of Management. Van 2006 tot 2008 was hij actief voor de M&O groep, waar hij één van de initiatiefnemers was van de gelijknamige academie.

Wil Kuijpers, tel. 06 57586780, w.kuijpers@kuijpers-vangennip.nl