Leiderschapsontwikkeling

Kuijpers & Van Gennip Consultancy heeft programma's voor leiderschapsontwikkeling op alle niveaus van de organisatie, van coördinatoren tot hoger management. Accenten liggen op persoonlijk leiderschap, verbindend leiderschap, waardegedreven leiderschap of de leider als startpunt voor verandering.

Hoe geeft u inspirerend leiding aan verandering? Wat is uw aandeel in de processen in uw organisatie? En wat kunt u dus doen om effectief te communiceren met uw medewerkers

Leiderschapsontwikkeling vraagt van u als leidinggevende dat u nadenkt over de eigen persoonlijkheid en behoeften, én die van uw medewerkers. U hoeft niet te gaan psychologiseren, maar u en uw medewerkers moeten zich wel bewust worden van wie u zelf bent en wie de ander is, en wat dat voor uw samenwerkingsrelatie betekent.

Inhaakproces tussen leider en medewerker
Om te kunnen constateren of leiderschapsgedrag effectief is, geven Kuijpers en Van Gennip bijzondere aandacht aan het inhaakproces tussen leider en medewerker:

Deze koppeling van leidinggevenden, medewerkers en organisatie maakt de beoordeling van goed leiderschap ingewikkeld, maar ook erg boeiend.