Teambuilding

Teams kloppen regelmatig aan bij Kuijpers en Van Gennip.

Wat verbindt ons? Wat inspireert ons als team? Hoe combineer je ziel en zakelijkheid? Hoe worden we een eenheid in verscheidenheid?

Met hun teambuildingstrajecten zorgen Kuijpers en Van Gennip ervoor dat organisatieontwikkeling en professioneel functioneren succesvol worden ingebed in teams.

Een team ontwikkelt zich zichtbaar (‘boven de waterspiegel’) en onzichtbaar (‘beneden de waterspiegel’).

Veel leiders en adviseurs richten zich op de manifeste verschijnselen ‘boven de waterspiegel’, als missie, visie, doelstellingen, strategieën, werkwijzen, functieomschrijvingen, taken, rollen, selectieprocedures en competentieontwikkeling. Kortom, ze concentreren zich op de meer rationele processen in organisaties en besteden minder expliciet aandacht aan de worstelingen ‘in de diepte’.

‘Onder de waterspiegel’ treffen we psychologische en irrationele processen aan: (onbewuste) waarden van mensen, macht- en invloedspatronen, groepsdynamiek, stress en spanning, persoonlijke verhoudingen en aspecten van emotionele intelligentie.

Wat zich ‘onder de waterspiegel’ afspeelt, beïnvloedt de processen ‘boven de waterspiegel’.

Kuijpers & Van Gennip Consultancy brengt de processen ‘boven en onder de waterspiegel’ met elkaar in verband. Zij scholen teams en maken hen bewust van deze processen en hun grote invloed op de effectiviteit van de school en de gezondheid van collega’s.